2022 Bordro Parametreleri

2022 BORDRO PARAMETRELERİ Asgari Ücret 01.01.2022 – 30.06.2022 01.07.2022 – 31.12.2022 Asgari Ücret – Aylık Brüt 5.004,00 5.004,00 Asgari Ücret – Aylık Net 4.253,40 4.253,40 Asgari Ücret – Günlük Brüt 166,80 166,80 Asgari Ücret – Saatlik Brüt …

Kooperatif Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılma, Öneride Bulunma, Görüş Açıklama ve Oy Kullanmaya İlişkin Usul ve Esasları Belirlendi.

Kooperatif genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yönetmelik 14.01.2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu Yönetmelik, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin yedinci fıkras…

Beş Puanlık İndirimde Türkiye Genel Borç Sorgusu Uyglama Dönemi Başlangıç Değişikliğine İlişkin Genelge

Genelge Sayı : E-41481264-207.02-30961273 Tarih : 09.09.2021 Genelge : 2021/30 Bilindiği gibi, 19/7/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari pa…

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarların belirlenmesine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlandı.

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarların belirlenmesine ilişkin 07.01.2022 tarihli ve E-24010506-010.06.01-38246807 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi(2022/01) yayınlandı. 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2022 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/…

Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecektir. <<< Son başvuru tarihi: 31 Mart 2022 >>> Desteğin amacı: KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı; MKİ’lerin salgın şartlarında faaliy…

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) 12.01.2022 Tarihli Ve 31717 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı Tebliğ ile, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi…

2022 Kapıcı Maaşı ve İşveren Maliyeti

Kapıcı ücreti Damga Vergisinden ve Gelir Vergisinden muaf tutulduğu için normal asgari ücrete göre daha fazla çıkmaktadır. 2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret KAPICILAR İÇİN 2021 ASGARİ ÜCRET (01.01.2022 – 31.12.2022) Brüt Ücret 5.004,00 Sigorta Primi İşçi Payı 700,56 İşsizlik Sigortası Primi İş…

2022 Yılı Asgari Ücreti

2021 yılı boyunca asgari ücret 2825,90 TL iken yaklaşık %50 zam ile birlikte 4253,40 TL'ye yükseldi. 2022 yılını önceki dönemlerden önemli kılan şey ise asgari ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulması olacak. Yeni asgari ücret hesaplanırken bundan sonra gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılmayacak sadece işçi…

2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Süreleri

Değerli Üyemiz, Defter tutma ve tasdikleri konusunda Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19.12.2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında, Defter beyan sisteminden ve e-defter sisteminden tutulacak defterler konusunda…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi