Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi.

Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi. Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimine ilişkin E-83604451-207.02-70622273(2023/19) sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi yayınlandı. Genelge ile, 5510 sayılı Kanun'a eklenen geçici 95 inci madd…

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

KONU: 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi Kamuoyunda vergi affı/barışı olarak da bilinen 7440 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Ga…

Kurumlara Getirilen Ek Vergi ve Aff Kanununda Son Durum

KONU: Kurumlara Getirilen Ek Vergi ve Aff Kanununda Son Durum TBMM Genel Kurulunda görüşülmekte olan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin 12 maddeden oluşan birinci bölümü önemli bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi. Yapılan değişikliklerden; kurumlara istisna …

EYT’li EMEKLİ İşçinin İşverene Maliyeti

EYT’li EMEKLİ İşçinin İşverene Maliyeti (Asgari Ücret Üzerinden) EYT Kapsamında Emekli Olanlar İçin 5 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanılabilir. 7438 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre; − 08/09/1999 tarihi ve öncesinde işe girmiş olmak, − 03/03/2023 tarihi itibariyle yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunmak,…

SGK Genelgesi 2023/12 Asgari Ücret Desteği

TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-83604451-207.02-66306628 07.03.2023 Konu : Asgari Ücret Desteği GENELGE 2023/12 Bilindiği gibi, 13.01.2023 tarihli ve 32072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kan…

7438 Sayılı EYT Yasasına İlişkin Bazı Sorular ve Cevapları

1- Borçlanma yapılması halinde düzenleme kapsamından yararlanma durumu: • 9/9/1999 sonrası sigortalılığı başlamalarına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmeye imkân tanıyan ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılan borçlanmalar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8/9/1999 (dahil) öncesi olacak şekilde geriye götürülenler de dü…

21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlandı

KONU: 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği Yayımlandı 1 Mart 2023 tarihli ve 32119 sayılı Resmi Gazete’de 21 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Tebliği yayımlandı. Bu Tebliğde; nakdi sermaye artışında faiz indirimi, İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim ve sermaye azaltımında vergilem…

Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi

KONU: Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi 3 Mart 2023 tarihli ve 32121 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6885 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bazı araçların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrah aralıkları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Buna göre, sadece elektrik motorlu olanlardan (hybrid araçlar bu kapsamda değild…

EYT Düzenlemesinde Öne Çıkan Hususlar

ONU: EYT Düzenlemesinde Öne Çıkan Hususlar Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen emeklilik düzenlemesine ilişkin 7438 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 03/03/2023 tarih 32121 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi