ESKİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARIN1 TEMMUZ 2024’E KADAR YN ÖKC’LER İLE DEĞİŞTİRİLMESİ ZORUNLULUĞU

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların, mali hafızaların dolup dolmadığına bakılmaksızın 1/7/2024 tarihine kadar Yeni Nesil ÖKC’ler ile değiştirilmesi zorunluluğu ve Yeni Nesil ÖKC kullanan mükelleflere 1/7/2024 tarihine kadar banka vb. kuruluşlar ile üye iş yeri anlaşması yapmak ve banka kartlarına ilişkin aktif bir ödeme uygulamasının kullan…

2024 Yılında İşletme Hesabı Esası Ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2024 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işletme hesabı esası ve bilanço esasına göre sınıf değiştirmede dikkate almaları gereken hadler. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 176’ncı maddesinde tüccarlar defter tutma bakımından ikiye ayrılmış; I’nci Sınıf Tüccarların Bilanço Esasına göre, II’nci Sınıf Tücca…

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 7491 Sayılı Kanun 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanun ile başlıca, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve diğer bazı kanunlarda düzenlemeler yapılarak bazı istisna uygulamalarının süreleri uzatıldı. 1. 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DÜZENL…

Kapıcı Maaşı 2024 - Kapıcı Maaşı Ne Kadar?

Kapıcı ücreti 2024, mevzuat ekibimiz tarafından kapıcılar için asgari ücret hesabı ve işverene maliyeti tablolar halinde sayfamızda hazırlanmıştır. 2024 Kapıcılar İçin Asgari Ücret Asgari Ücret 2024 Yasal Kesintileri Brüt Ücret 20.002,50 Sigorta Primi İşçi Payı 2.800,35 İşsizlik Sigortası Primi İşçi P…

Asgari Ücret 2024 - Asgari Ücret Ne Kadar?

2024 yılı yeni asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 20.002,50 TL, aylık net 17.002,12 TL, günlük brüt 666,75 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre %49 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2024 tarihlerinden itibaren geçerli asgari ücret brüt 20.002,50 TL, net 17.002,12 TL …

2024 Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ, VUK ve TTK hükümlerine göre tutulacak defterlerin açılış / kapanış onayı hakkında, Defter beyan sisteminden ve e-defter sisteminden tutulacak defterler konusundaki bilgiler aşağı…

Yatırım Teşvik Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

28 Kasım 2023 Tarihli ve 32383 Sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/1)” yayımlandı. 1) Güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının tamamlama vizeleri Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın …

Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar

KONU: Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Notlar Kısa bir süre önce Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2023 hesap dönemi sonu ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların ve düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu …

Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64 Yayınlandı

Tarih: 09/10/2023 Sayı: KVK-64 / 2023-3 / Yatırım İndirimi - 50 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /64 Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi: 09/10/2023 Sayısı: KVK-64 / 2023-3 / Yatırım İndirimi - 50 İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mü…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi