Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi

KONU: Bazı Binek Otomobillerin ÖTV Matrah Aralıkları Değiştirildi

3 Mart 2023 tarihli ve 32121 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6885 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı bazı araçların ÖTV oranlarına esas ÖTV matrah aralıkları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 

Buna göre, sadece elektrik motorlu olanlardan (hybrid araçlar bu kapsamda değildir);

  • Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen araçlarda %10 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 700.000 TL’den 1.250.000 TL’ye (bu matrahı aşanlarda %40 ÖTV oranı uygulanır),
  • Motor gücü 160 kW'ı geçen araçlarda  %50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 750.000 TL’den 1.350.000 TL’ye (bu matrahı aşanlarda %60 ÖTV oranı uygulanır)

artırılmıştır.

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

Mal İsmi

ÖTV Oranı (%)

Mal İsmi

ÖTV Oranı (%)

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

 -- Sadece elektrik motorlu olanlar

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçmeyenler

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 700.000 TL’yi aşmayanlar

10

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayanlar

10

 ---- Diğerleri

40

 ---- Diğerleri

40

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçenler

 --- Motor gücü 160 kW'ı geçenler

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 750.000 TL’yi aşmayanlar

50

 ---- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar

50

 ---- Diğerleri

60

 ---- Diğerleri

60

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yolu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885)

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi