EYT’li EMEKLİ İşçinin İşverene Maliyeti

EYT’li EMEKLİ İşçinin İşverene Maliyeti (Asgari Ücret Üzerinden)

EYT Kapsamında Emekli Olanlar İçin 5 Puanlık Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanılabilir.

7438 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemeye göre;

 08/09/1999 tarihi ve öncesinde işe girmiş olmak,

 03/03/2023 tarihi itibariyle yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunmak,

 “08 Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” koduyla işten ayrılış bildirgesi verilmek,

 İşten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör işyerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamak,

Şartlarının varlığı halinde 5510 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar sigortalı başına sigorta prim desteği verilecektir. (TÜRMOB)

GV İstisna – DV İstisna – BES Yok – İşsizlik Yok – İşveren 5 Puan Teşvik Var
Hesaplamalar Bilgi İçindir Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Edilmez
Asgari Ücret 10.008,00
SGK Taban Matrahı 10.008,00
SGK Tavan Matrahı 75.060,00
Gün 30
Günlük Ücret 333,60
Brüt Aylık Ücret 10.008,00
İşçi SGK Payı (%7,5) 750,60
İşçi İşsizlik Sigortası Payı (%1) Emekli Yok 0,00
Gelir Vergisi Matrahı 9.257,40
Gelir Vergisi Tutarı (%15 – Asgari Ücretlinin İstisnası: 1.388,61 – 1.276,02 TL.=112,59) 112,59
Damga Vergisi Tutarı (%0,759 – Asgari Ücret İstisnası: 75,96 TL.) 0,00
Zorunlu BES Kesintisi (%3) Emekli Yok 0,00
Kesintiler Toplamı 863,19
Net Ele Geçen Tutar 9.144,81
İŞVERENE MALİYET HESABI
Brüt Aylık Ücret 10.008,00
İşveren SGK Payı (%22,5) 2.251,80
EYT İşveren 5 Puan SGK Teşviki (-) 500,40
İşveren SGK Payı Kalan 1.751,40
İşveren SGDP KVSKP (%2) 200,16
TOPLAM İŞVERENE MALİYET 11.959,56
 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi