Sigaraların ÖTV Oranlarında İndirim Yapılarak Asgari Maktu Ve Maktu Vergi Tutarları Yeniden Belirlenmiştir. 28 Aralık, 2023

8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlndı.

Karar ile, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde 2024 Ocak-Haziran dönemi için uygulanmak üzere yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutan (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

2402.20

Tütün içeren sigaralar

57

1,4249

4,8058

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

57

1,4249

4,8058

24.03

Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları

(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)

1,4249

4,8058

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

57

1,4249

4,8058

4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci madde kapsamında vergi oram, asgari maktu ve maktu vergi tutarı yeniden belirlenen malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında, 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

Kaynaklar

 8001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi