Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı ve asgari giderim tutarı belirlendi.

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı ve asgari giderim tutarı belirlendi.


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasından, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı ve giderim tutarını belirleyen tebliğ 02/01/2024 tarihli ve 32417 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.


Tebliğ ile, 
13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yüzde 48,00 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310,00 Türk lirası olarak tespit edilmiştir. 


Belirlenen bu tutar 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Kaynaklar

 İlgili Tebliğ İçin

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi