2024 Yılı Için Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlendi

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2024/1) 29/12/2023 tarihli ve 32414 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tebliğ ile,  2872 sayılı Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere belirlenmiştir.

Kaynaklar

 Geri Kazanım Katılım Payı Tutar Listesi
 EK 1'i görmek için tıklyınız.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi