Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerinin Usul ve Esasları Belirlendi.

2023 ve takip eden hesap dönemlerine yönelik olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin olan 555 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30/12/2023 tarihli ve 32415(Mükerrer 2) sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Tebliğ ile,

-Düzeltme sırasında göz önünde bulundurulacak temel ilkelere,

-Düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tablolara,

-Enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğüne,

-Bilançoda düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetlere,

-2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine,

-2024 hesap dönemi ve sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerine ve

uygulamada özellik arz edebilecek diğer hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Kaynaklar

 555 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ İçin Tıklayınız

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi