TURMOB Hazırlayacağı Yönetmeliklerde Hazine Ve Maliye Bakanlığı Tarafından Onaylandıktan Sonra Resmi Gazete’de Yayınlanmasına İlişkin Hükmün İptal Edilmesine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Yayımlandı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin hazırlayacağı yönetmeliklerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanmasına ilişkin hükmün iptal edilmesine ilişkin 16/02/2023 tarihli, 2022/142 esas ve 2023/32 karar sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı 04/05/2023 tarihli ve 32180 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlandı.

İptale Konu Olay;

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’nin hazırlayacağı yönetmeliklerde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete’de yayınlanmasına ilişkin hükmün Anayasanın 135. Maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinin iptal edilmesine ilişkin Ankara 14. İdare Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesine başvuru yapılmıştı.

İptale Konu Gerekçe;

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üzerinde devletin denetim yetkisinin idari ve mali denetim konularıyla sınırlı olduğu, meslek kuruluşlarının karar ve yönetim organlarının seçimle göreve gelmesinin öngörülmesinin ve sorumlu organlarının görevlerine yargı kararlarıyla son verilebileceğinin hükme bağlanmasının bu kuruluşların özerkliğine işaret ettiği, bu kapsamda yer alan Birliğin çıkaracağı yönetmeliklerde Bakanlığa onay yetkisinin tanınmasının meslek kuruluşlarının özerkliği ilkesiyle bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’nın 135. maddesine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Hüküm;

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 50. maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Maliye Bakanlığının uygun görüşü alındıktan sonra... ” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir. 

Kaynaklar

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi