Taksitlendirme Süreleri Değiştirildi.


02.07.2021 11:59

Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilen konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.

a) Fiyatı 3500 TL üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

b) Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında dört ay,

c) Tablet bilgisayar satışlarında altı ay,

ç) Fiyatı 5000 TL altında olan televizyon satışlarında dokuz ay, beş bin Türk Lirası ve bu tutarın üzerinde olan televizyon satışlarında dört ay,

d) Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında dokuz ay,

e) Mobilya satışlarında dokuz ay,

f) Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on sekiz ay,

olarak uygulanır.

Taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri 120.000 Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 48 ayı, 120.000 Türk Lirasının üzerinde olup 300.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında 36 ayı, 300.000 Türk Lirasının üzerinde olup 750.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında 24 ayı ve 750.000 Türk Lirasının üzerinde olup 1.500.000 Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında 12 ayı geçemez. Nihai fatura değeri 1.500.000 Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi üç ayı geçemez. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamaz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi