İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticaretinde Pazarlama ve Satış Kısıtlaması Getirildi

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16/08/2022 Tarihli ve 31925 Sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı

13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe Geçici 2. madde eklenmiştir.

Eklenen Geçici Madde İle;

İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, 16/08/2022 tarihi itibariyle otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 01/07/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler adına 16/08/2022 tarihten önce tescil edilen otomobil ve arazi taşıtlarının 15/09/2022 tarihine kadar pazarlanması veya satılması halinde bu hüküm uygulanmaz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi