Gss Ve Bağkur Prim Borcu Olan Kişilerin Devlet Hastanelerinden Faydalanma Süresi Uzatılmıştır.

10/1/2022 Tarihli Ve 5089 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar Yayınlandı

GSS Ve BAĞ-KUR prim borcu olan kişilerin devlet hastanelerinden faydalanma süresi 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 77. maddesinde yer alan 31/12/2021 ibaresi 31/12/2022 şeklinde değiştirilmiştir.

Bu karar 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Kaynaklar

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi