e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 09/12/2022 tarihli e-beyanname duyurusu yayınlandı.

Bilindiği üzere, e-Beyanname sistemine beyanname ve bildirimlerin verilme sürelerinin son günlerinde yüklenen paketler içerisinde çok yüksek sayıda beyanname/bildirim bulunması ve bu durumun beyanname/bildirim verme süreçlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle e-Beyanname sistemi üzerinden bir pakette gönderilecek beyanname/bildirim sayısı 5(beş) adet ile sınırlandırılmıştı.

Buna göre, daha önce 5 (beş) adet ile belirlenen bir pakette gönderilecek beyanname/bildirim sayısı, 09.12.2022 tarihi itibariyle, her ayın 1 ila 20 nci (20’si dahil) günleri arasında 20 (yirmi) adet, ayın 21 inci gününden itibaren ise ay sonuna kadar 5 (beş) adet olarak uygulanacaktır.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi