Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun İhbar Tazminatının Vergilendirilmesine İlişkin Kararı

ÖZET

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, E.2020/17, K. 2021/2 sayılı kararında, 27/03/2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesine göre ücret niteliğinde bir gelir olduğu ve istisna kapsamında bulunmayan bu gelirin vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığını belirtmiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 9/9/2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E.2020/17, K. 2021/2 sayılı kararı ile çeşitli Bölge İdare Mahkemeleri arasında mevcut olan içtihat farklılıklarını gidermek için Karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemeleri arasında içtihat farklılığı oluşturan konu, işçi işveren ilişkileri bakımından İş Kanunu uyarınca ödenen ihbar tazminatının Gelir Vergisi Kanunu kapsamında vergiye tabi olup olmadığı bir başka deyişle ücret niteliğinde olup olmadığı yönündeki farklı kararlardır. Danıştay VDDK, Bölge İdare Mahkemeleri arasında mevcut içtihat farklılığını gidermek için karar verilmiştir.

Buna göre;

İşçi ve işveren arasında 27/03/2018 tarihinden önce yapılan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi çerçevesinde sona erdirilmesi üzerine ödenen ihbar tazminatının, ücret geliri niteliğinde olduğundan hareketle kesinti suretiyle vergilendirilmesinin ardından anılan tazminatın ücret geliri olmamasından hareketle yapılan düzeltme şikâyet başvuruları farklı mahkemelerce farklı kararların verilmesi Danıştay VDDK’nın ekte yer alan kararı vermesini gerektirmiştir.

Danıştay VDDK kararında;

27/03/2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi veya karşılıklı sonlandırma sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 ’inci maddesinde göre ücret niteliğinde bir gelir olduğu ve istisna kapsamında bulunmayan bu gelirin vergilendirilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır.

Saygılarımızla...

TÜRMOB

(14.09.2021)

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi