Binek Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi Matrahlarında Değişiklik Yapıldı

Binek otomobillerde Özel Tüketim Vergisi Matrahlarında değişiklik yapılmasına ilişkin 6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmi Gazete’de Yayınlandı.

Karar ile, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.Î.P. numaralı mallardan Diğerleri” satırı altında yer alan binek otomobillerin özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

- Diğerleri

- Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar

45

— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar

50

— Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar

60

— Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar

70

— Diğerleri

80

— Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800cm3'ü geçmeyenler

-— Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar

45

—- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar

50

-— Diğerleri

80

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi