Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı Değişikliği Yapılmıştır.

Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4862 Sayılı Cumhurbaşkanı kararı 26.11.2021 tarihli ve 31671 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karar İle; 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine ilişkin Karara ekli (ll) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünde yapılan değişiklik ile,

6100 sayılı hukuk mahkemeleri kanunu ve 1136 sayılı avukatlık kanununda yer alan adli yardım ve adli müzakere hükümeri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde 01.12.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.

Yapılan son düzenleme ile Avukatlık Hizmeti Kapsamında Kdv oranı %8 olarak uygulanan hizmetler aşağıdaki gibidir;

  1. Aile mahkemeleri,
  2. Tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler,
  3. Vesayet davaları ve işleri ve bu davalara bağlı kanun yolları,
  4. İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,
  5. 6100 sayılı hukuk mahkemeleri kanunu ve 1136 sayılı avukatlık kanununda yer alan adli yardım ve adli müzakere hükümeri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri.  

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi