7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Ve Matrah Arttırımlarının Başvuru ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin  7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 26/05/2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar ile, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kapsamında yapılacak başvuruların başvuru süresi 30/06/2023 tarihine kadar, ilk taksit ödeme süreleri ise 31/07/2023 tarihine kadar uzatılmıştır.  

Uzamaya Konu İşlemler,

     -Kesinleşmiş Vergi, Sgk ve diğer Kamu Kurum Alacakları

     -Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

     -İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

     -Matrah ve vergi artırımı

     -İşletme kayıtlarının düzeltilmesi

     -Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları

Kaynaklar

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi