2024 Yılında Uygulanacak Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri Tespit Edildi.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 83) 31/08/2023 tarihli ve 32295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliği ile, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. Maddesi ve  29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak, emlak vergisine esas olmak üzere 2024 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri tespit edilmiştir.

Kaynaklar

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi