2022 Yılı Asgari Ücreti

2021 yılı boyunca asgari ücret 2825,90 TL iken yaklaşık %50 zam ile birlikte 4253,40 TL'ye yükseldi. 2022 yılını önceki dönemlerden önemli kılan şey ise asgari ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulması olacak. Yeni asgari ücret hesaplanırken bundan sonra gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılmayacak sadece işçinin sigorta primleri kesilecek.

Brütten Nete Asgari Ücret Hesaplanması

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nda bulunan TÜİK, işçi sendikaları ve işverenler tarafından ortak kararla belirlen yeni asgari ücret 2022 yılında brüt 5004 TL oldu.

Asgari Ücret (Brüt) 5.004,00
SGK Matrahı (PEK Matrahı) 5.004,00
SGK İşçi Primi (%14) 700,56
İşsizlik İşçi Primi (%1) 50,04
Gelir Vergisi Matrahı 4.253,40
Gelir Vergisi (%15) 0
Damga Vergisi Matrahı 5.004,00
Damga Vergisi 0
Net Ücret 4.253,40
AGİ 0
Net Ödenen 4.253,40

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

İşverenlerin maliyeti, işçinin brüt ücreti dışında o işçi için işverenin sorumlu olduğu sigorta primleri de hesaplanıp dâhil edildiğinde ortaya çıkar. Yani bir asgari ücretlinin işverene maliyeti sadece asgari ücretin brütü değildir. İşverenin sigorta payları da işverenin maliyetidir.

Asgari ücretli çalışanların işveren maliyeti teşviksiz:

Asgari Ücret (Brüt) 5.004,00
SGK Matrahı 5.004,00
SGK İşveren Payı (%20,5) -Teşviksiz- 1.025,82
İşsizlik İşveren Payı (%2) 100,08
İşveren Maliyeti 6.129,90

Asgari ücretli çalışanların işveren maliyeti teşvikli:

Asgari Ücret (Brüt) 5.004,00
SGK Matrahı 5.004,00
SGK İşveren Payı (%15,5) -Teşvikli- 775,62
İşsizlik İşveren Payı (%2) 100,08
İşveren Maliyeti 5.879,70

İşverenin SGK Tavan Maliyeti

İşverenin, ücretini ödediği işçilerinden prime esas kazançları toplamı SGK Tavan matrahını aşan kişiler için hesaplanan prim tutarları, asgari ücretle beraber değişen parametrelerden biri.

2022 yılı asgari ücreti ile birlikte SGK Taban ve Taban Tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1 Günlük 30 Günlük
Pek Matrahı Taban Tutarı 166,80 5.004
Pek Matrahı Tavan Tutarı 1.251,00 37.530

Tavadan hesaplanan primler için işverenin prim maliyeti ise şu şekilde olmaktadır:

Teşviksiz Tutar:

SGK Matrahı 37.530
SGK İşveren Payı (%20,5) -Teşviksiz- 7.693,65
İşsizlik İşveren Payı (%2) 750,60

Teşvikli Tutar:

SGK Matrahı 37.530
SGK İşveren Payı (%15,5) -Teşvikli- 5.817,15
İşsizlik İşveren Payı (%2) 750,60

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi