2022 Kapıcı Maaşı ve İşveren Maliyeti

Kapıcı ücreti Damga Vergisinden ve Gelir Vergisinden muaf tutulduğu için normal asgari ücrete göre daha fazla çıkmaktadır.

2022 Kapıcılar İçin Asgari Ücret

KAPICILAR İÇİN 2021 ASGARİ ÜCRET
(01.01.2022 – 31.12.2022)
Brüt Ücret 5.004,00  
Sigorta Primi İşçi Payı 700,56  
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 50,04  
Kesintiler Toplamı 750,60  
NET ÜCRET 4.253,40  

2022 Kapıcı Maaşı İşverene Maliyeti

Asgari Ücret 5.004,00  
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 775,62  
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 100,08  
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ (*) 5.879,70  
 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi