2022 Bordro Parametreleri

2022 BORDRO PARAMETRELERİ
Asgari Ücret 01.01.2022 – 30.06.2022 01.07.2022 – 31.12.2022
Asgari Ücret – Aylık Brüt 5.004,00 5.004,00
Asgari Ücret – Aylık Net 4.253,40 4.253,40
Asgari Ücret – Günlük Brüt 166,80 166,80
Asgari Ücret – Saatlik Brüt 22,24 22,24
Asgari Ücret – Aylık Brüt /Yeraltı İşçileri 10.008,00 10.008,00
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20+ İş Yerleri 1.276,02 1.276,02
 Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20’den Az İşY. 638,01 638,01
Stajyer Ücreti /Mühendislik Fak. Öğrencisi 1.488,69 1.488,69
Çırak ve Aday Çırak Ücreti 1.276,02 1.276,02
SGK Parametreleri
Prime Esas Kazanç Tabanı – Günlük 166,80 166,80
Günlük Prime Esas Kazanç Tavanı – Günlük 1.251,00 1.251,00
Prime Esas Kazanç Tabanı – Aylık 5.004,00 5.004,00
Prime Esas Kazanç Tavanı – Aylık 37.530,00 37.530,00
Çocuk Yardımı SGK İstisnası 100,08 100,08
Aile Yardımı SGK İstisnası 500,40 500,40
Yemek Parası (Nakit) Parası/SGK 10,01 10,01
İşveren BES + Özel Sağlık S. SGK İstisnası 1.501,20 1.501,20
Gelir Vergisi Parametreleri
1. Vergi Dilimi % 15 0 – 32.000 0 – 32.000
2. Vergi Dilimi % 20 32.000 – 70.000 32.000 – 70.000
3. Vergi Dilimi % 27 70.000 – 250.000 70.000 – 250.000
4. Vergi Dilimi % 35 250.000 – 880.000 250.000 – 880.000
5.  Vergi Dilimi % 40 880.000 + 880.000 +
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 6 yaş üzeri 57,49*  –
Çocuk Yardımı GV İstisnası – 0-6 yaş 114,99*  –
Aile Yardımı GV İstisnası (Sadece KAMU) 522,74*  –
 *Geçicidir
Yemek Kartı GV İstisnası 34 34
Yol/Ulaşım Kartı GV İstisnası 17 17
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK 2.000 2.000
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK 1170 1170
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK 500 500
Damga Vergisi Parametreleri
Damga Vergisi Oranı 0,759% 0,759%
Kıdem Tazminatı Tavanı
Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı 10.596,74*  –
 *Geçicidir.
Ödenekler
Emzirme Ödeneği 316 316
Çocuk Parası/1. Çocuk (Aile,Çalışma ve S.H.Bak.)
Çocuk Parası/2. Çocuk (Aile,Çalışma ve S.H.Bak.)
Çocuk Parası/3. Çocuk (Aile,Çalışma ve S.H.Bak.)
Günlük Net Tutar Aylık Net Tutar
İşsizlik Ödeneği /Alt Limit 66,21 1.986,41
İşsizlik Ödeneği /Üst Limit 132,43 3.972,82
İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi/Alt Limit 111,20 3.336,00
İş Göremezlik Ödeneği Ayakta Tedavi/Üst Limit 834,00 25.020,00
İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi/Alt Limit 83,40 2.502,00
 İş Göremezlik Ödeneği Yatarak Tedavi/Üst Limit  625,50 18.765,00
Yarım Çalışma Ödeneği 82,77 2.483,01

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi