01/10/2008 Tarihinden Sonra SGK’dan Aylık Alabilmek İçin İşten Ayrılmak ve Yazılı Talepte Bulunma Şartı Devam Ediyor

ÖZET

  • 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01/10/2008 tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan sigortalıların yaşlılık aylıklarından yararlanabilmesi için çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları şarttır.
  • Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. sayılı Kararı gereği 1/10/2008 tarihinden önce 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediğinin sonradan tespit edilmesi halinde, söz konusu sigortalılar hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edilecektir.

SGK YAŞLILIK AYLIĞI ALMAK İÇİN İŞTEN AYRILMA ŞARTININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. sayılı Kararı ile 506 sayılı Kanun’un “Aylığın Başlangıcı” başlıklı mülga 62’nci maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalı olarak işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunan ve yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya bu isteğinden sonraki aybaşından başlanarak yaşlılık aylığı bağlanır.” hükmünü amir olup, söz konusu fıkrada yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresi iptal edilmiştir.

SGK, Anayasa mahkemesinin bu kararına istinaden ilgili mevzuat bölümünde belirtilen genelge ile açıklama getirmiştir. Buna göre;

  1. Anayasa Mahkemesinin 03.03.2021 tarihli ve 31412 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 14.01.2021 tarihli 2019/104 E., 2021/3 K. sayılı Kararı ile 506 sayılı Kanun’un mülga 62 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…çalıştığı işten ayrıldıktan sonra…” ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle, 5510 sayılı kanunun yürürlük tarihi olan 1/10/2008 tarihinden önce 4/1-(a) kapsamında yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılardan tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediğinin sonradan tespit edilmesi halinde, söz konusu sigortalılar hakkında işlem yapılmayacak ve aylıkları ödenmeye devam edecektir.
  2. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1/10/2008 tarihinden sonra yaşlılık aylığı talebinde bulunan 4-1/a kapsamındaki sigortalılar 5510 sayılı Kanun’un “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına tabi olmaları nedeniyle, bu kapsamdakilerin yaşlılık aylıklarından

 yararlanabilmesi için çalıştığı işten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları şartı

 aranacağından, tahsis talebinde bulundukları tarihte işten ayrılma koşulunun gerçekleşmediği sonradan tespit edilenlere yersiz ödenen aylıklar borç çıkarılacak ancak sigortalıların işten ayrıldıkları tarihe kadar geçen hizmetleri dikkate alınarak aylıkları yeniden hesaplanacak ve işten ayrılma koşulunun yerine geldiği tarihi takip eden ay başından itibaren talep şartı aranmaksızın aylıkları yeniden başlatılacaktır.

Saygılarımızla…

TÜRMOB

(12.03.2021)

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi